KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : Z VYCHÁZKY NA HŮRKU A DO BEŇOV

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

 



 

 

Z vycházky na Hůrku a do Beňov

Na vycházce jsme navštívili okolí Červeného mlýna, tvrz v Beňovech, pozůstatky vojenské pevnůstky ze třicátých let 20. století na svahu Hůrky, interiér kostela sv. Martina a rozhlednu na vrcholu Hůrky. Vše s výkladem Martina Kříže a Václava Vopavy. Vycházky se zúčastnilo cca sedm desítek lidí.

 

   

    

   

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ