KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : ČLENOVÉ

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Členové

 

Jindřich Suchý -předseda

Martin Kříž - místopředseda

Kontakt: e-mail: kriz.arkada@gmail.com

 

                           Jaromíra Bošková - pokladní 

                           Ondřej Vansa - vedoucí sekce "Hůrka"

                           Milan Matějka -  kronikář

                           Danuše Hamplová - organizování akcí na Hůrce

                          Petr Kardoš - člen výboru

Revizní komise:

                         Jaroslava Jánská - předsedkyně

                         Jiří Pokorný - člen

                         Milan Hampl - člen 

Další členové klubu (dle zaplacených příspěvků na rok 2021):

Vlasta Tomanová,  Zdeňka Lejsková, Miloslava Matějková, Jan Pokorný, Věra Kadlecová, Petr Adam, Marie Adamová,  Rudolf Lang, Dana Hlaváčová, Jan Hlaváč,  Monika a Lydie Thüringerová, Vlastimil Skřivan, Miroslava Kadlecová, Hana Homolková,  František Hrubý, Karel Mazanec, Věra Mikulášková, Zdeňka Aschenbrennerová, Libuše Kurcová, Jakub Holý, Dušan Hradil, Dana Bohůnková

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ