KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA :

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Nebezpečné klimatické jevy. Pátek 20. srpna 2021 od 18 hodin – Oblíbená každoroční beseda ředitele Hvězdárny a planetária Plzeň Lumíra Honzíka a jeho kolegů. Tentokrát na téma velmi aktuální. Akce se koná za každého počasí v upravené zřícenině kostela sv. Anny na Hůrce.

Srpnové pátky – za dobrého počasí hraje obvykle v pátek cca od 18 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny na Hůrce skupina Astra band pod vedením pana Jindřicha Suchého.

 NA HŮRCE: Z pohádky do pohádky. Sobota 28. srpna 2021 od 16 hodin – Tradiční akce klubu pro děti a jejich rodiče na Hůrce v Klatovech ve spolupráci s dalšími partnery a dobrovolníky. Tentokrát na závěr prázdnin. Start účastníků je v 16 hodin u zadního vchodu základní školy Tolstého. Na děti čekají nejrůznější soutěže a mnoho pohádkových postav.

Na klatovské Hůrce je otevřeno občerstvení. Aktuální otevírací dobu najdete na: https://www.facebook.com/Klatovskahurka/. Rozhledna je otevřena ve stejnou dobu jako provoz občerstvení.


 

 

Vítáme Vás na stránkách Klubu přátel Klatovska

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Klubu přátel Klatovska!

Naše organizace vznikla v roce 2000 jako občanské sdružení. Jsme otevřené sdružení, do kterého mohou přistoupit další zájemci bez rozdílu věku, vzdělání, povolání či politického přesvědčení. Scházíme se pravidelně každý první čtvrtek v měsíci v restauraci U Radů v Klatovech. Máte-li zájem o dění v Klatovech a okolí a historii regionu, ve kterém žijeme, přijďte mezi nás. Klub je organizací s desetiletou tradicí. Naši členové se věnují bádání, záchraně a mapování drobných památek, ochraně přírody, výstavnictví, sběratelství atd. Od roku 2006 máme v nájmu od města Klatovy upravený areál zříceniny barokního kostela sv. Anny na vrchu Hůrka. Zde pořádáme v sezoně celou řadu úspěšných akcí pro veřejnost. Pořádáme také pravidelně vlastivědné výlety, vycházky a sezení příznivců historie v salonku restaurace U Radů v Klatovech.

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ