KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA :

Nepřehlédněte

 NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice. Neděle 30. dubna od 17 hodin - tradiční akce klubu, kterou pořádáme pro veřejnost každoročně na vrcholu Hůrky. Odpolední program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Po soutěžích bude program pro děti završen oceněním dětí v maskách. Od 19 hodin je připraven program pro dospělé. O hudbu k tanci a poslechu se postará Duo Mars. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi. Pozor akce se koná skutečně v neděli (v kulturních přehledech vyšlo špatně "v sobotu 30. dubna".

.


 

 

Vítáme Vás na stránkách Klubu přátel Klatovska

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Klubu přátel Klatovska!

Naše organizace vznikla v roce 2000 jako občanské sdružení. Jsme otevřené sdružení, do kterého mohou přistoupit další zájemci bez rozdílu věku, vzdělání, povolání či politického přesvědčení. Scházíme se pravidelně každý první čtvrtek v měsíci v restauraci U Radů v Klatovech. Máte-li zájem o dění v Klatovech a okolí a historii regionu, ve kterém žijeme, přijďte mezi nás. Klub je organizací s desetiletou tradicí. Naši členové se věnují bádání, záchraně a mapování drobných památek, ochraně přírody, výstavnictví, sběratelství atd. Od roku 2006 máme v nájmu od města Klatovy upravený areál zříceniny barokního kostela sv. Anny na vrchu Hůrka. Zde pořádáme v sezoně celou řadu úspěšných akcí pro veřejnost. Pořádáme také pravidelně vlastivědné výlety, vycházky a sezení příznivců historie v salonku restaurace U Radů v Klatovech.

Otvírací doba restaurace na Hůrce na rok 2013

Akce během týdne

30.04.17 , 17:00Klatovy a okolí - upravená zřícenina kostela sv. Anny na Hůrce v Kla
NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice
Tradiční akce Klubu přátel Klatovska, kterou pořádáme pro veřejnost každoročně na vrcholu Hůrky. Odpolední program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Po soutěžích bude program pro děti završen oceněním dětí v maskách. Od 19 hodin je připraven program pro dospělé.
O hudbu k tanci a poslechu se postará Duo Mars. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.
04.05.17 , 19:00Klatovy a okolí - salonek restaurace U Radů v Klatovech
ČLENSKÁ SCHŮZE Klubu přátel Klatovska
Setkání zájemců o regionální dění a historii v salonku restaurace U Radů v Pražské ulici v Klatovech. Srdečně mezi nás zveme další příznivce.
Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ