KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : ZE SVATOMARTINSKÉ AKCE NA HŮRCE

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Ze svatomartinské akce na Hůrce

 

V kostele sv. Martina na Hůrce sehrály děti z kroužku ze Základní školy v Čapkově ulici scénku, která vyvrcholila nejdůležitějším momentem svatomartinské legendy, ve kterém sv. Martin daroval polovinu svého vojenského pláště zimou trápenému žebrákovi. Přítomní se v kostele netradiční formou dozvěděly o sv. Martinovi a o lidových zvycích, které se k tomuto světci vážou. Malí účastníci pak na závěr v kostele dostali perníkového koníka. Tuto část programu připravila Římskokatolická farnost Klatovy, zejména kaplan P. Pavel Frývaldský.

Od kostela sv. Martina se průvod vypravil k upravené zřícenině sv. Martina, kde členové Klubu přátel Klatovska připravili svatomartinský oheň a paní Milena Sirná boží milosti.

Svatomartinský oheň - tedy i ten v lampiónech - je na památku světla víry, kterou sv. Martin přinášel svému okolí. Zapaloval se vždy v podvečer světcova svátku. V sousedním Bavorsku bývalo zvykem, že zakuklení malí chlapci představují pronásledování křesťanů, běhají s velkým křikem kolem ohně, ke kterému se sejdou se světýlky lidé z okolí. Tato stará tradice byla za komunistického režimu stejně jako řada dalších křesťanských zvyků potlačována či násilně a nevkusně přeměňována v něco jiného. Mnozí si ještě vzpomenou například na lampiónové průvody k oslavě Velké říjnové revoluce.

Společně s farností chce klub obnovit pozapomenutou tradici oslavy svátku tohoto světce. Akce se zúčastnilo zhruba 150 účastníků, a tak věříme, že se tato akce stane tradicí. V příštím roce ji chceme rozhodně uspořádat znovu.

Martin Kříž

  

   

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ