KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : POSEZENÍ NA HŮRCE S HUDBOU 2. 10. 2010

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Posezení na Hůrce s hudbou 2. 10. 2010

V našem areálu na Hůrce jsme v sobotu odpoledne příjemně poseděli, opekli si naložené maso a vyslechli si pěkné písničky, při kterých si mnozí zazpívali.

  

  

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ