KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : 7. POUŤOVÉ SETKÁNÍ U ZŘÍCENINY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

7. pouťové setkání u zříceniny kostela sv. Bartoloměje

Sedmý ročník pouťového setkání se uskutečnil v neděli u zříceniny kostela sv. Bartoloměje u Běšin na Klatovsku. Přítomni byli i někteří členové Klubu přátel Klatovska. V roce 2007 v zřícenině kostela klub instaloval velký dřevěný kříž a jeho členové tehdy pomáhali s jejím zakonzervováním.

Tradice bartolomějských poutí nad obcí Běšiny byla obnovena v roce 2004 a od té doby se každý rok u zříceniny kostela koná pod širým nebem mše svatá. Vždy nejbližší neděli ke svátku sv. Bartoloměje. Akci, která je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, pořádají společně obec Běšiny, římskokatolická farnost Klatovy a zdejší sbor dobrovolných hasičů. Na bartolomějskou pouť tradičně zavítá kolem tisícovky poutníků, mezi kterými jsou pravidelně i partneři z bavorské obce Lalling, se kterou Běšiny pojí dlouholeté partnerství. Přijíždí však i věřící z jiných německých obcí. Setkání na Bartoloměji tradičně začalo ve 13 hodin průvodem od běšinského kostela. Pak následovala česko-německy složená mše. Na akci hrála Malá muzika Nauše Pepíka a skupina Musica Clatoviensis. Vystoupili také šermíři z Klatov a pochopitelně nechyběly ani stánky s občerstvením.

Kostel sv. Bartoloměje býval původně farním pro Běšiny a okolí. Byl vybudován v gotickém slohu kolem roku 1370 a zasvěcen byl od počátku sv. Bartoloměji. Po požáru v roce 1579 prošel celkovou rekonstrukcí. Za vlády císaře Josefa II. byl chrám koncem 18. století opuštěn a jeho zařízení bylo přeneseno do běšinského kostela Navštívení Panny Marie. Potom už objekt nebyl udržován a v 19. století se postupně proměnil ve zříceninu. Okolo kostela býval také hřbitov, kde pohřbívali obyvatelé okolních obcí.

Běšinští se do úprav zříceniny kostela pustili v roce 2007. V této činnosti jsme jim pomáhali. Chtěli jsme dát zřícenině i nový duchovní smysl, a proto jsme zde před třemi lety instalovali mohutný tři metry vysoký dřevěný kříž.  Kříž má být symbolem usmíření mezi národy. O jeho instalaci se zasloužila zejména Milena Sirná, která obětavě sehnala sponzory.

Martin Kříž

      

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ