KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : O KLATOVSKOU KAPLI CHALOUPKA MAJÍ LIDÉ STÁLE ZÁJEM

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

O klatovskou kapli Chaloupka mají lidé stále zájem

 Obrazy a sochy kaple "Chaloupka"

Po Mariánském zázraku 8. 7. 1685 byl zázračný obraz Panny Marie Klatovské uložen trvale v arciděkanském chrámu Narození Panny Marie. Chaloupka, ve které se zázrak stal, byla městem odkoupena za 150 zlatých a na místě zázraku byla postavena kaple Zjevení Panny Marie Klatovské - od počátku Klatovany lidově nazývaná Chaloupka. Bohužel v padesátých letech minulého století neblahé historické události způsobily, že kaple byla uzavřena, ponechána zubu času, oltář i dvě sochy ve vnějších výklencích byly nenávratně ztraceny neznámo kam. Zůstalo jen pár lavic, holý interiér a před kaplí socha sv. Václava z roku 1772 s nápisem SANCTVS WENCESLAVS SIT MEDIATOR a socha Panny Marie IMMACULATY z roku 1746 s latinským nápisem v překladu znamenajícím " Nad hvězdy krásná nad slunce jasná Matko Páně pros za nás AVE". Vždy pouze ve výroční den zázraku 8. 7. byla v kapli sloužena výroční mše svatá, které se zúčastňovali jen stateční křesťané, kteří nepřestali chodit na mše i přes pronásledování věřících po celou dobu " budování pevné hráze socialismu " v Klatovech.

Teprve od roku 1990 se mohlo začít s opravami. Nejprve byla opravena střecha, ze štítu byly sejmuty a zrestaurovány sochy dvou andílků a sochy sv. Jáchyma a sv. Anny, rodičů P. Marie. Opravy se dočkal také interiér a ejhle ! Památkáři při průzkumu objevili ve štukovém rámu na stropě pod několikacentimetrovou vrstvou přemaleb nádhernou fresku P. Marie orodovnice. Prosící lidstvo je stuhou spojeno s P. Marií orodující u svého syna, který je anděly snímán z kříže. Latinský nápis na stuze znamená: „Svatá Maria matko Boží pros za nás hříšné".

Na podzim 2008 schválen projekt EU na obnovu omítky i osazení absidy a v roce 2009 grant Plzeňského kraje dofinancovaný donátorsky rodinou Lagronovou na zrestaurování fresky nad vchodem do kaple. Fresku zrestauroval akademický malíř Zdeněk Novotný po provedení ostatních oprav firmou Štuko ARS Klatovy. Replika zázračného obrazu na plechu ve vikýři pravděpodobně z roku stavby kaple byla už natolik poničena, že bylo zvoleno vymalování nové repliky uměleckým štukatérem Zdeňkem Presslem. Letos ještě před poutí provedla poslední úpravu firma Štuko ARS - osadila i kovový ornament ve štítě. Kapli lze opět obdivovat v celé její kráse.

Členové Klubu přátel Klatovska, kteří po léta usilují o obnovu kulturních památek a záchranu tradic se zavázali každoročně při pouti vždy od pátku do neděle poskytovat návštěvníkům odborným výklad. Že je o kapli zájem svědčí loňských více jak tisíc a letos opět přes 900 návštěvníků.

Podaří se dokonce dojednat i zrestaurování zničené štítové malby na plechu. Letos byla totiž dojednána zápůjční smlouva s Schweabisches-Bauernhofmuzeum z města Kronburg - Illerbeurn, které pořádá výstavu krvácejících Mariánských obrazů. To nechá obraz zrestaurovat a po výstavě se nám vrátí do Klatov v celé kráse.

Milena Sirná, Klub přátel Klatovska, o. s.

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ