KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA UKLIDIL MERCANDINIHO SADY

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Klub přátel Klatovska uklidil Mercandiniho sady

 

Členové Klubu přátel Klatovska uspořádali v sobotu 10. dubna brigádu v městském parku v Klatovech (u kolonády). Shrabali jsme zde listí, posbírali odpadky a uklidili cesty. Tuto brigádu pořádáme ve spolupráci s Technickými službami města Klatovy každoročně. Letos se jí zúčastnilo 20 členů. Na závěr nechybělo ani přátelské posezení. V sobotu 24. dubna pořádáme další brigádu – tentokrát na Hůrce. Budeme připravovat areál upravené zříceniny kostela sv. Anny na další sezónu. Uklidíme nádvoří, připravíme posezení pro veřejnost, provedeme nátěry, drobné opravy a uklidíme i okolí, tedy vrchol Hůrky. První akce se zde bude konat 30. dubna, půjde o už tradiční májovou veselici a pálení čarodějnic. Snažíme se tak navázat na činnost okrašlovacích spolků, které v Klatovech působily v době první republiky. Chceme, aby město, ve kterém žijeme, bylo hezké a uklizené. Nechceme o tom však jen mluvit, a tak se snažíme každoročně přiložit ruku k dílu.

Martin Kříž

             

             

 

 

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ