KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : ČARODĚJNICE NA HŮRCE 2024

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Čarodějnice na Hůrce 2024

Opět po roce se poslední dubnový podvečer slétly na Hůrku čarodějnice z okolí.

 

Účast dětí i masek byla vysoká. Po setmění pak byla jedna vybraná upálena ale rej pokračoval až do půlnoci.

  

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ