KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : PROHLÍDKA KRYPTY ARCIDĚKANSKÉHO KOSTELA 21.2.2024

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Prohlídka krypty arciděkanského kostela 21.2.2024

Kostel byl postaven již krátce po založení města v pol.13.století, přestavěn v 16.století a později barokně upraven.Na konci 19.století byl novogoticky přestavěn do dnešní podoby. Pod kostelem je dnes zpřístupněna i krypta. Kdysi zde byl jen sklad střešní krytiny ale také zde byla nalezena litinová socha sv.Jana Nepomuckého z bývalého mostu na Domažlické předměstí.Klub nechal sochu opravit a dnes je umístěna u pošty. V kryptě byl také objeven nápis se jménem otce Václava Matěje Kraméria - dnes by ale již potřeboval obnovit.

  

Po úzkých kamenných schodech věžičky jsme se také dostali na barokní emporu kostela.Odtud se nám naskylt nezvyklý pohled na ottář a celý kostel z výšky.

  

                        

 

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ