KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : ZA VIKLANY S VÁCLAVEM CÍLKEM 21.9.2019

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: 

Svatomartinský lampiónový průvod sobota 9. listopadu od 16.30 hodin

Už tradiční podzimní akce na Hůrce pro rodiny s dětmi, kterou klub nyní pořádá ve spolupráci s Artis fontes, z.s. Sraz účastníků lampiónového průvodu je v 16:30 hodin před kostelem sv. Martina na Hůrce. Lampionový průvod bude zahájen v kostele sv. Martina malým kulturním programem s hudbou a s divadelním výstupem, který připravil Tomáš Javorský z klatovského divadelního spolku Za oponou. Kolem 17.00 hodin lampiónový průvod vyjde k upravené zřícenině kostela sv. Anny na vrcholu Hůrky, kde bude program pokračovat malým ohňovým vystoupením. Bude zde možnost občerstvení. Pro zájemce bude připraven oheň k opečení vuřtů.

.
.


 

 

 


 

 

Za viklany s Václavem Cílkem 21.9.2019

S podzimem jsme opět začali jezdit s Václavem Cílkem  po skalách a kamenech pošumaví, tentokrát za viklany.  První byl známý žulový viklan v Kadově. Na konci 19.století byl viklan násilně shozen a teprve až v roce 1983 byl týmem nadšenců kolem ing.Pavla Pavla usazen na původní lože.  Pak jsme se byli podívat na kadovskou tvrz. K původní gotické části z pol.14.stol bylo přistavěno křídlo s renesančními  štíty s arkýřem . Na začátku 20.století byla celá tvrz přebudována na sýpku. Podařilo se nám, díky ochotě majitele podívat se i dovnitř tvrze, kde jsou v ještě zachovány povodní dřevěné krovy z barokní doby a také jsme se samozřejmě  podívali  do původních sklepů.

 

 

 

Dalším kamenným útvarem , na který jsme se podívali byly „Čertovy náramky“ nedaleko  obce Slatiny. Jsou tvořeny několika velkými kameny nakupených na sebe. Z nich je překrásný výhled na celé pohoří  Šumavy od Javorníku ,přes Poledník, k Velkému Javoru  až po Ostrý.

  

Tajemným útvarem je také „Obětní kámen““, asi 2m vysoký žulový balvan s miskovitou prohlubní s vodou. Po obědě v restauraci v Horažďovicích jsme se vydali na další „Keltský obětní kámen“ nedaleko Břežan. Jedná se o tři ploché kameny naskládané na sebe se znatelnou jamkou se stružkou. Pod skalou je přírodní divadlo spolku ochotníků z Břežan už z roku 1913.

 

 

Cestou domů jsme se zastavili ještě u dalšího, dnes již málo známeho  balvanu za vsí  Neprochovy, který se časem naklonil na vedle rostoucí  borovici, která jej po letech jakoby „obtéká“.

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ