KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VÝLET DO KALIŠTĚ A "TEPLOU SKÁLU"

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Výlet do Kaliště a "Teplou skálu"

Cílem výletu bylo Kaliště, malá vesnička nedaleko Švihova. V lese před vesnicí se zdvihá buližníkové skalní pásmo "Teplá skála". Zčásti zničené lomem, dnes již značně zarostlým. Na vrcholu bylo v minulosti objeveno výšiné hradiště chamské kultury ze střední doby bronzové.

   

Po zdolání vrchlu jsme si ve vsi prohládli dřevěnou zvoničku. Původní zvon z r.1767 se podařilo obyvatelům zachránit před vojenskourekvizicí ale už ne osm životů, o čemž svědčí pámátník padlým vojákům 1.světové války.

   

Na "Koubově skále nad vsí, místě mohylového pohřebiště, jsme objevili zajímavý kříž, dle nápisu obnovený v r.1975 na památku tragické smrti syna chalupáře Kouby v 19.stol.

  


Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ