KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VYCHÁZKA NA MALECHOV,KOMOŠÍN A VÝROV 19.4.2015

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Vycházka na Malechov,Komošín a Výrov 19.4.2015

Na údolím Úhlavy , na vrcholu Malechovské Hůrky (462 m/m) se nachází pozůstatky hradiště z doby halštatsko-laténské (700 př.n.l). Dodnes jsou znatelné dvojité valy, kdysi až 4m vysoké. Na vrcholové plošině se rozkládala akropole. Hradiště pravděpodobně zaniklo při velikém požáru, dodnes se zde nacházejí „zpečené“ zbytky staveb a kamení. Odtud byl nejkrásnější pohled na krajinu rozzářenou rozkvétající přírodou na Tuhošť, Běleč i Doubravu.

  

Hrad Komošín se poprvé připomíná r.1334. Patřil vladykům ze Svrčovce, ti ale po postavení tvrze u řeky ve Svrčovci hrad opustili a ten zanikl. Na pustém místě postavili jezuité r.1703 barokní kapli, ta byla ale za Josefa II. zrušena. Dnes jsou z hradu dochovány jen nepatrné stopy původního zdiva a široký příkop vytesaný ve skále. Výhled je z vrcholu nádherný, jak na dolanský kostel, zbytky tvrze i na řeku Úhlavu pod Komošínem.

 

Ve Výrově stávala také malá vodní tvrz, sídlo rodu Výrků z Rýzmberka. V pol.15.století však přesídlili na Úsilov a tvrz zanikla. Stávala na louce za domem č.1 a dodnes je patrná vyvýšenina u řeky – někdejší tvrziště. Nakonec jsme došli k nedalekému splavu na řece Úhlavě.

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ