KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VÝLET DO OKOLÍ STRÁŽOVA 22.3.2015

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Výlet do okolí Strážova 22.3.2015

Nejdříve jsme se byli podívat na zbytky vodní tvrze Dvořec. Jen pár zídek zbylo z tvrze nedaleko již výše postavené tvrze a zámku na Opálce.

 

V lese za městečkem Strážov, v údolí Lukavického potoka, je ukryt starý židovský hřbitov. Patří k jednomu k nejstarším v Čechách. První zmínky o židovském osídlení jsou již z roku 1402 a do roku 1928 se zde i pohřbívalo. V roce 2006 byla opravena zeď a vstupní brána , vztyčeno na 250 náhrobků židovských obyvatel až z Čachrova, Kunkovic, Neznašov i z Prášil, i předků mnohých podnikatelů z Klatov, jako byl žid Feid, majitel koželužny – později Kozaku.

 

       

Další navštívenou zajímavostí bylo místo, kde se ve středověku vyráběl „vitriol“ (dýmavá kyselina sírová). Někde nedaleko musel být důl na pyritovou rudu (síran železitý), která se sem na břeh Jelenky navážela a zvětrávala. V říčce se pak louhovala , odpařovala a v železných kotlích vařila až se páry síry vysráželi a s vodou vznikala H2SO4. Ta se používala na bělení látek, v lékařství a při výrobě výbušnin.

         

Na závěr jsme vystoupali na Rovenskou horu (571m/m) nad vsí Lehom. Na vrcholu bývalo hradiště z pozdně halštatského až keltského období. Dnes již nejsou stopy hradiště v terénu moc patrné ale bývalo předsunutým hradištěm na Malechovské Hůrce, kam se podíváme za měsíc.

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ