KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VE STÍNU ČERNÉ VĚŽE - PRVNÍ BESEDA O STARÝCH KLATOVECH S PROMÍTÁNÍM DOBOVÝCH SNÍMKŮ KLATOV

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Ve stínu Černé věže - první beseda o starých Klatovech s promítáním dobových snímků Klatov

V sobotu 9. listopadu jsme na vrcholu Hůrky v sále upravené zříceniny kostela sv. Anny pořádali besedu o proměnách Klatov s promítáním dobových fotografií od druhé poloviny 19. století do současnosti. Akce vycházela volně ze stejnojmenného seriálu Ing. Martina Kříže na Klatovské televizi a na stránkách Klatovského deníku. Přestože akce nebyla v kulturních přehledech, sešlo se opravdu hodně lidí. Proto jsme se rozhodli akci pořádat častěji. O termínech vás budeme informovat tentokrát s větším předstihem na našich www stránkách,  v kulturních přehledech města a v tisku.

 

  

 

 

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ