KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM NA HŮRCE.

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Svatomartinské setkání s lampionovým průvodem na Hůrce.

V neděli 10. listopadu 2013 jsme už tradičně organizovali připomenutí svátku sv. Martina (lampionový průvod) ve spolupráci s Římskokatolickou farností Klatovy. V kostele sv. Martina se konala mše a v 16 hod. přišly děti na vrchol Hůrky do upravené zříceniny kostela sv. Anny. Zde  hořel oheň, kde si zájemci opekli uzeniny. K dispozici bylo také občerstvení. Připomenuli jsme si  legendu o sv. Martinu a pranostiky, které se k jeho svátku vážou.

Bohužel nám příliš nepřálo počasí - pršelo, takže se nás sešlo mnohem méně než v loňském roce. Přesto se sešlo zhruba 40 účastníků, které nepřízeň počasí neodradila. Za tmy jsme se pak vypravili v průvodu s lampiony směrem ke Klatovům. Příští rok akci uspořádáme opět - zatím to vypadá na neděli 9. listopadu 2014.                                                         M. Kříž

 

 

 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ