KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : BESEDA S KARLEM VELKOBORSKÝM NA LEDNOVÉ SCHŮZI

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Beseda s Karlem Velkoborským na lednové schůzi

Na lednové schůzi klubu byl hostel ředitel nýrského Muzea Královského hvozdu Karel Velkoborský, se kterým jsme diskutovali o zajímavostech z historie Nýrska a přilehlé části Šumavy. Karel nás seznámil s mnoha objevy z poslední doby i plány, které má muzeum do budoucnosti. M. Kříž

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ