KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VLASTIVĚDNÝ VÝLET 21.10.2012 - PUŠPERK, RUCHOMPERK

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Vlastivědný výlet 21.10.2012 - Pušperk, Ruchomperk

21. října 2012 se členové klubu vydali na zříceninu hradu Pušperk (někdy Fuchsberk), jehož první zmínky pocházejí ze 13. století. Roku 1473 byl hrad dobyt a zbořen. Ze zbylých zdí byla v roce 1600 vystavěna kaple, která sloužila až do konce 18.století. Výlet dále pokračoval na zbytky hradu Ruchomperk snad ze 14.století. Z něho jsou dnes patrné pouze valy a půdorys. Plánky a skica jsou převzaty podle Augusta Sedláčka (Hrady, zámky a tvrze království Českého, 1882-1927). Připravil: Libor Nebeský 

 

   

Obr. 1-5 Pušperk

 

Obr. 6-7 Ruchomperk

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ