KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VZPOMÍNKA NA MILANA BAIERA A ING. VLADIMÍRA BROKEŠE

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Vzpomínka na Milana Baiera a Ing. Vladimíra Brokeše

 Takřka současně odešli v těchto dnech dva regionální badatelé, Milan Baier z Neznašov a Ing. Vladimír Brokeš, který žil dlouhá léta v Týnci u Klatov. Oba spojoval zájem o historii Klatovska a o dílo spisovatele Josefa Haise Týneckého.

Milan Baier byl jedním z prvních členů Klubu přátel Klatovska, občanského sdružení, které pomáhal vytvářet a formovat. Dlouhou dobu byl členem výboru, řadu let organizoval výlety a aktivně pomáhal třeba i při akcích pro děti, které pořádáme na Hůrce. Také byl sběratelem dobových pohlednic a fotografií, knih J. H. Týneckého a dalších tiskovin spojených s Pošumavím. Připravoval a uskutečňoval řady zajímavých i veřejně prospěšných akcí, například výstav. Odešel předčasně, v době, kdy měl ještě nejrůznější plány. Dlouhodobě shromažďoval vyprávění pamětníků, válečných veteránů, kteří bojovali proti fašismu. Jejich vzpomínky chtěl utřídit a zpracovat pro zamýšlenou knihu. Tu už bohužel nikdy nedokončí. Společně jsme kdysi sestavili dva díly publikace o Vrhavči, Neznašovech, Radinovech a Malé Vísce.

Ing. Vladimíra Brokeše jsem poznal v roli starosty Týnce a později coby kronikáře této obce. Dokázal pěkně vypravovat o historii Týnce, psal články, byl pravidelným účastníkem odborných seminářů, vedl Týnecké střípky… Poslední dobou žil v Klatovech.

Oba dva nám budou chybět. Čest jejich památce.

 Martin Kříž

Milan Baier jak jsme ho znali.

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ