KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : Z BŘEZNOVÉ SCHŮZE

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice na klatovské Hůrce – Sobota 30. dubna 2022 od 17:00 hodin v upravené zřícenině kostela sv. Anny. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 17 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

  

 

Z březnové schůze

Z březnové schůze klubu v salonku restaurace U Radů - hosté Ing. Radana Šašková a Ing. Ivo Šašek, CSc., manažeři Místní akční skupiny Pošumaví, z.s.p.o., jejíž je náš klub členem. M. Kříž 

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ