KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VÝLET 22.10 DO PASEČNÍCE - ŠTOLA SALKA

Nepřehlédněte

 DEN ZEMĚ: Úklid městského parkuSobota 14. dubna od 9 hodin – tradiční brigáda v Mercandinových sadech v Klatovech ve spolupráci s Technickými službami města Klatovy v rámci připomenutí Dne země. Sraz účastníků je v 9 hodin u kolonády v parku. Veškeré potřebné nářadí dostanete na místě (hrabání listí, vytrhávání plevele). Závěr cca ve 13 hodin. Můžete přijít třeba i na hodinu. Akce je určena pro všechny zájemce, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu.

NA HŮRCE: Rej čarodějnic a májová veselice - Pondělí 30. dubna od 18 hodin - tradiční akce klubu, kterou pořádáme pro veřejnost každoročně na vrcholu Hůrky. Podvečerní program (soutěže pro děti v maskách i bez nich) začíná v 18 hodin. Následně je připraven program pro dospělé s hudbou. Projdeme také očistným ohněm a spálíme čarodějnici na ohništi.

 


 

 

Výlet 22.10 do Pasečníce - štola Salka

Podzimní výlet na Domažlicko, kde nedaleko obce Pasečnice je v lese zatopená štola Salka. Je pozůstatkem po těžbě kyzové břidlice a hlavně kamence (síran hlinitodraselný). Zpracovával se v kamencové huti několikerým loužením ve „shnilé moči“ . Používal se hlavně v koželužství, barvířství nebo i lékařství. Koncem 18 století byl důl náhle zatopen, údajně zde zahynulo až 200 horníků.

 

Byl zde s námi opět geolog a znalec důlních děl p.Vítovec se svým kladívkem získal další kameny do své sbírky. U štoly jsem byl již dříve, jedné mrazivé zimy, kdy vyvěrající voda vytvoří krásný ledopád, typicky zabarvený od hornin.

 

V bučině nad štolou jsme po krátkém hledání našli i pamětní kámen s vysekaným křížkem s letopočtem 1771, na paměť zde padlých francouzských vojáků. Francouzská vojska zde bojovala na straně Bavorska v Sedmileté válce a ve válce o Bavorské dědictví. Je zajímavé, že Francie ještě počátkem 20.století hrob udržovala.

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ