KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VÝLET 22.10 DO PASEČNÍCE - ŠTOLA SALKA

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Z pohádky do pohádky - Sobota 2. června od 16:00 hodin - Tradiční akce klubu pro děti a jejich rodiče na Hůrce v Klatovech ve spolupráci s dalšími partnery a dobrovolníky. Start účastníků je v 16:00 hodin u zadního vchodu základní školy Tolstého. Na děti čekají nejrůznější soutěže a mnoho pohádkových postav. Na vrcholu Hůrky bude otevřeno občerstvení.

NA HŮRCE: Klatovské divadelní slavnosti 2018 - Sobota 16. června od 14:00 hodin – Postupně tři představení. Akce je součástí Klatovských divadelních slavností 2018, které pořádá městské kulturní středisko.

 

 

 


 

 

Výlet 22.10 do Pasečníce - štola Salka

Podzimní výlet na Domažlicko, kde nedaleko obce Pasečnice je v lese zatopená štola Salka. Je pozůstatkem po těžbě kyzové břidlice a hlavně kamence (síran hlinitodraselný). Zpracovával se v kamencové huti několikerým loužením ve „shnilé moči“ . Používal se hlavně v koželužství, barvířství nebo i lékařství. Koncem 18 století byl důl náhle zatopen, údajně zde zahynulo až 200 horníků.

 

Byl zde s námi opět geolog a znalec důlních děl p.Vítovec se svým kladívkem získal další kameny do své sbírky. U štoly jsem byl již dříve, jedné mrazivé zimy, kdy vyvěrající voda vytvoří krásný ledopád, typicky zabarvený od hornin.

 

V bučině nad štolou jsme po krátkém hledání našli i pamětní kámen s vysekaným křížkem s letopočtem 1771, na paměť zde padlých francouzských vojáků. Francouzská vojska zde bojovala na straně Bavorska v Sedmileté válce a ve válce o Bavorské dědictví. Je zajímavé, že Francie ještě počátkem 20.století hrob udržovala.

 

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ