KLUB PŘÁTEL KLATOVSKA : VÝLET DO PŘEDSLAVI LEDEN 2016

Nepřehlédněte

NA HŮRCE: Svatomartinský lampionový průvod. Sobota 10. listopadu od 17:00 hodin - Sraz účastníků lampiónového průvodu je na nezpevněném parkovišti nad sokolským stadionem (odbočka z Domažlické ulice, pod sloupovými božími mukami nedaleko vodárny). V 17 hodin odtud lampiónový průvod vyjde k upravené zřícenině kostela sv. Anny na vrcholu Hůrky, kde bude malý doprovodný program a možnost občerstvení.


 

 

 


 

 

Výlet do Předslavi leden 2016

První letošní výlet nás zavedl do Předslavi. Před kostelem nás už čekal starosta pan Miloslav Kreuzer. Pozval nás dovnitř kostela sv.Jakuba staršího a pověděl něco o jeho historii. První písemná zmínka je z roku 1352 ale objevený raněgotický portál je mnohem starší snad kol.1250.

 

.V kostele jsou také 3 náhrobní kameny, dnes ale ukryté pod lavicemi. V roce 1965 shořel hlavní novorománský oltář a už nebyl obnoven, na místě je dnes kříž s Kristem a dvě sochy světců. Zajímavý je také boční oltář pany Marie z r.1727. Po stranách jej zdobí erby donátora , Pana Hýzrle z Chodů (v erbu obloukovitě ohnutou rybu, půstřídavě červené a stříbrné, ve štítu opačných barev) a pravděpodobně manželky z rodu Strojetických ze Strojetic (v erbu na modrém štítě zlaté jelení paroží). Tento oltář sem byl dodán z jiného kostela ale nikde se neuvádí odkud.

   

Samotný kostel stojí na nejvyšším místě vsi a tato dominanta je viditená až od Klatov. Pod kostelem začíná lipová alej z Otína, kudy přijel roku 1827 František Palacký s nevěstou, Terezií Měchurovou , dcerou majitele otínského panství Leopolda Eugena Měchury. Na jejich rodinou hrobku jsme se pak také podívali. Na zdejším hřbitově byli také pohřbení někteří donáti (správci) komendy Maltézských rytiřů z Měcholup.

    

Nedaleko hřbitova je místní sokolovna, krásně vně i uvnitř opravená a jistě chlouba předslaváků. Jen z dolní části je poznat že byla postavena na místě původní tvrze a později pivovaru. A tam kde kdysi byl vodní příkop je dnes je hráz rybníčka s mohutným dubem, příznačně pojmenovaným „Tyršův dub“

    

Cestou domů jsme se ještě podívali na onu lipovou alej a také k zámku v Otíně. Barokní gloriet na konci parku však chátrá dál a myslím, že až se sem zase jednou vypravíme, už ho možná ani nebude.

   

Design: Libor Nebeský, Web & hosting: ŠumavaNet.CZ